Fanny er utdannet Fysioterapeut ved University College Syddanmark januar 2015.
Sertifisert lymfeterapeut januar 2018.

Fanny er opptatt av å holde seg faglig oppdatert, og har tatt flere kurser under og etter utdanning:

Basiskurs i akupunktur, kinesiotape, orthopedisk medisin (diagnostikk og behandling av muskel og skjelettapparatet).

Kurs i dynamiske balanseforstyrrelser / svimmelhet, kurs i Trening Fysioterapi og Parkinson, løpestilsanalysekurs, kurs i motiverende intervju, kurs i å jobbe med mestring i grupper.

Valgfag under utdanningen var i sportsmedicin, derfor har hun også kompetanse på prestasjonsoptimerende og skadeforebyggende trening.

Fanny har arbeidet mest på privat klinikk, men har også arbeidet ved Evjeklinikken (overvektsklinikk), Frisklivssentralen, Innsatsteamet, Hverdagsrehabiliteringstjenesten og i Hjemmesykepleien.

"Som Fysioterapeut er jeg opptatt av kvalitet i det arbeidet jeg utfører, for å gi deg som kunde en optimal behandling, med utgangspunkt i ditt behov".